Donateurs

Donateurs, daar van hebben we er nooit teveel !

Om de huidige activiteiten voort te zetten of uit te breiden is financiele steun altijd van harte welkom. U kunt de Stut financieel steunen door uw bijdrage te storten op onze Ibanrekening NL38 INGB 0008152574 onder vermelding van “donatie”.

Donateurs van de Stut

Donateur worden

Naast de subsidie van de gemeente Heemskerk en Beverwijk zijn ook donaties en giften van mensen die De Stut een warm hart toedragen van harte welkom en een belangrijke bron van inkomsten.

Soms ontvangt de stichting een legaat of bijdrage van een liefdadigheidsinstelling voor een specifiek doel zoals bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe meubelen of apparatuur.

De stichting maakt geen winst. Een batig saldo op de resultatenrekening wordt toegevoegd aan de reserve voor noodzakelijke uitgaven zoals vervanging en uitbreiding van communicatieapparatuur, computers, materialen voor de inrichting lokalen en het kantoor.

Uw financiële steun is voor ons heel belangrijk. Wij nodigen u van harte uit donateur te worden. Uiteraard mag u zelf de hoogte van het bedrag bepalen.

Als donateur ontvangt u ons programmaboekje. U kunt zich telefonisch of per e-mail opgeven als donateur. Op werkdagen kunt u ons bellen van 9.00 tot 16.30 uur op nummer 0251-248648. E-mailadres contact@destut.nl

Eenmalige gift

Liever geen donateur worden? Een eenmalige gift is ook van harte welkom.
U kunt elk jaar giften/schenkingen bij uw belastingaangifte aftrekken binnen bepaalde grenzen. Ook is het mogelijk om online éénmalig te doneren.

Wij krijgen regelmatig de vraag hoe fiscaal vriendelijk geld te schenken aan onze Stichting.

Ontmoetingscentrum De Stut beschikt over een ANBI status met RISN nummer 809280863.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en RISN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer.

Giften aan De Stut zijn voor u fiscaal aftrekbaar. Indien u een eenmalige gift doet of giften zonder dit schriftelijk met De Stut vast te leggen, dan is uw gift aftrekbaar. Echter, u kunt alleen datgene aftrekken boven het meerdere dan 1% van uw drempelinkomen, stel uw drempelinkomen is € 25.000,00 dan kunt u alleen het meerdere aftrekken boven de € 250,00 aan gift.

U kunt er ook voor kiezen een periodieke gift te doen, U verplicht zich dan om tenminste 5 jaar ons jaarlijks te doneren. Wanneer u dit vastlegt, dan is de volledige jaargift bij u aftrekbaar. In de vastlegging kunt u opnemen dat de giften stoppen bij uw overlijden.

U kunt ook denken aan het benoemen van onze Stichting als erfgenaam in uw testament, wanneer u geen nabestaanden of naaste familie heeft. U hoeft natuurlijk niet uw hele nalatenschap aan ons na te laten, maar u kunt er ook voor kiezen om een aantal goede doelen te selecteren.

Wij voelen ons zeer bevoorrecht met onze donateurs, het geld van donaties, eenmalige giften en nalatenschappen geeft net dat extra waardoor wij ons maximaal kunnen inzetten.