Het bestuur van Ontmoetingscentrum De Stut

Olga Beijer
Olga Beijer
Voorzitter
Ada Beijerbergen
Ada Beijerbergen
Bestuurslid PR
Stella Verhagen
Stella Verhagen
Bestuurslid AC
Vacature Penningmeester
Vacature Secretaris

ANBI

De Stut is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij hoeven geen belasting te betalen over giften. Uw bedrag staat dus volledig tot onze beschikking. En giften aan een ANBI zijn vaak aftrekbaar voor de schenker.

Stichting Ontmoetingscentrum De Stut
RSIN: 809280863
Incassant ID: NL23ZZZ341461320000
K.v.K.: 34146132

Adresgegevens:
Maasstraat 3
1966 VN Heemskerk
tel. 0251 – 248648
email: info@destut.nl

Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen vergoeding voor hun werkzaamheden, zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Het bestuur vergadert in de regel iedere 2e maandag van de maand.

Mevr. G.W.M. van Kempen is als coördinator voor 24 uur per week werkzaam voor Ontmoetingscentrum De Stut en wordt gesalarieerd volgens de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Dit is een betaalde functie.

Mevr. P.C. Walstra-Dijkmans is als algemeen medewerkster voor 18 uur per week werkzaam voor Ontmoetingscentrum De Stut en wordt gesalarieerd volgens de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Dit is een betaalde functie.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten zijn apart opgenomen op de website bij het . Jaarverslag 2021

Klik hier om over Donateur bij De Stut worden te lezen.