Kunstgeschiedenis najaar 2023

Art Nouveau, Elegantie van het Fin de Siècle

Als een reactie op onder meer de neostijlen van de negentiende eeuw ontstond er een behoefte aan een nieuwe vorm van kunst. Enerzijds wilde men terug naar de natuur en weg van de machines van de industriële revolutie, anderzijds voelde men een enorme behoefte aan een echt nieuwe vormgeving. Wat begon met de toegepaste kunst, breidde zich later uit naar de beeldende kunst en de architectuur. Een eigen vormentaal waarin de natuur en de vrouw als inspiratiebron werd opgenomen, zich kenmerkend door sprookjesachtigheid en een prachtig lijnenspel.
In deze cursus van zes weken maakt men een reis door diverse landen waar de Art Nouveau zich heeft gemanifesteerd en zal ontdekt worden hoe groot de invloed van deze stroming is geweest die als een verjongingskuur volop aanwezig is in het stadsbeeld.

Cursusnumer: 36

Start: donderdag 5 oktober 2023 t/m 9 november 2023
Tijd : 13.30 tot 15.30 uur
Kosten: € 85,00
De cursus kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers