Bridge 3e Jaars

Er wordt gedoceerd uit de boekjes van Berry Westra en we starten met het Hartenboekje. Het 1e uur wordt de theorie behandeld en in het 2e uur gaan we het geleerde in praktijk brengen.

Cursusnummer: 49

Start:       dinsdag 19 september 2023 t/m 21 mei 2024
Tijd:         11:45 – 13:45 uur
Kosten:   € 145,00
De cursus kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers