Iedere laatste zondag van de maand van 12:30 -15:30 uur is de Stutlunch.
Kosten € 5,00 per arrangement.
Aanmelden telefonisch of aan de balie uiterlijk maandag voorafgaande aan de lunch.