Diverse activiteiten.

Informatiebijeenkomst over Alzheimer
Dinsdag 17 mei is er van 10.00 tot 11.30 uur een training introductie dementie voor Stutvrijwilligers en haar bezoekers. De training wordt verzorgt door Alzheimer Nederland afdeling Midden-Kennemerland.

Deelname is gratis maar vooraf aanmelden wordt geadviseerd.

 

Dag van de buurt
Ontmoetingscentrum De Stut doet op 19 mei mee met de dag van de buurt. We stellen de deur open voor een kopje koffie en in het gebouw is een stukje van de puzzel op te halen.

 

Matinee op zondag 22 mei
Vertelbijeenkomst over ‘Nieuwkomers in de IJmond’

De IJmond is nu een dynamisch en dicht bevolkt gebied rondom de monding van het Noordzeekanaal. Weinigen staan erbij stil dat deze drukte pas iets van de laatste zeventig jaar is. Bijna iedereen in de IJmond is ‘nieuwkomer’. Over de verschillende groepen nieuwkomers gaat deze lezing. Van de eerste vissers in IJmuiden tot hoogovenpersoneel uit Italië en Spanje. Van Friezen tot mensen uit Turkije. Elke groep kwam op een ander moment, elke groep heeft weer andere verhalen.

Gastspreker Pauline van Vliet zal eerst wat vertellen en laten zien over hoe de IJmond aan zijn bevolking kwam en daarna horen we graag van het publiek hoe zij zelf in de IJmond zijn komen wonen of hoe je de komst van nieuwkomers hebt ervaren.

Toegang bedraagt € 6,00 inclusief een versnapering in de pauze. Van 13.30 tot 16.00 uur. Toegangskaartjes zijn te koop aan de balie.

Pauline van Vliet heeft in 2017 de film ‘Zicht op water’ gemaakt over het graven van het Noordzeekanaal. Verder maakte zij onlangs de podcastserie ‘De roerige jaren zestig in de IJmond’. Zij is verbonden aan Stichting KIST die als motto heeft ‘Ken je verleden, weet waar je heen gaat’

 

Rommelmarkt
Zaterdag 28 mei is er van 10.00 tot 15.00 uur in de tuin van De Stut een Rommelmarkt. Het aanbod is divers en het is de moeite waard om te komen snuffelen tussen alle spulletjes. Toegang is gratis.

 

Toekomst Buurtwerk Heemskerk
Woensdag 18 mei is de hele middag de Mr X zaal gereserveerd voor een inloopbijeenkomst van de gemeente Heemskerk. Een ieder die het buurtwerk van de gemeente Heemskerk een warm hart toedraagt kan zijn of haar ideeën en wensen delen met de aanwezige beleidsambtenaren. Ieders mening telt en kan ook de toekomst van Ontmoetingscentrum De Stut bepalen. Ben je die middag verhinderd? Er liggen enquêteformulieren in de hal die ingevuld mogen worden.