Kunstgeschiedenis voorjaar

Vervolg van de lessen die gegeven zijn in het najaar, waar in de volgende perioden worden behandeld:
Les VI      Renaissance en Manierisme
Les VII    Barok en Rococo
Les VIII  Romantiek
Les IX     Kunst na 1850
Les X      Twintigste-eeuwse kunst en architectuur

Ook hier wordt de serie afgesloten met een presentatie van een tentoonstelling die bij deze lessen aansluit.

Cursusnumer: 26

Start: donderdag 7 maart 2024 t/m 11 april 2024
Tijd : 13.30 tot 15.30 uur
Kosten: € 85,00