Op dinsdag 14  november om 19.30 uur  heeft de Alzheimer Stichting weer een bijeenkomst in De Stut.
Deze bijeenkomst heeft als onderwerp:
‘Jonge mensen met dementie’

Heeft dit onderwerp uw interesse dan zien we u graag op bovenstaande datum.